Events for 01 May, 2022

'Deborah Kelly: CREATION' Exhibition
24 Feb

'Deborah Kelly: CREATION' Exhibition

'Deborah Kelly: CREATION' now showing at the Griffith University Art Museum.
Bunma-nha: Dominique Chen, Diane Hall,  Debbie Taylor-Worley, Warraba Weatherall
26 Apr

Bunma-nha: Dominique Chen, Diane Hall, Debbie Taylor-Worley, Warraba Weatherall

Bunma-nha mari-gal bulagaa gamilaraay-dhi, marama-ndaay bula winanga-ndaay, gumaa-li-baa, wuurriyala-y ngiyani.
Ngarranma-ndaay nhalay, yana-waa-nha guwiinbarraan, winanga-li ngurrunbaa-gu.
Gaay-gal ngami-li ngiyani, dhawun-dhi bula bunma-nha guwaala-y.
Looking Back, Looking Forward
26 Apr

Looking Back, Looking Forward

Looking Back, Looking Forward, examines the past, present and future through the eyes and hands of 15 Australian artists who are respectfully navigating their way through the politics and sociologies of the culturally diverse society in which they live.